Bereikbaarheidsnorm van farmaceutische zorg tijdens ANW-uren

De bereikbaarheid van kwalitatief goede, persoonlijke en servicegerichte farmaceutische zorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) en de toekomstbestendigheid daarvan zijn speerpunten van de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN).

Patiënten die beroep doen op farmaceutische zorg tijdens ANW-uren* komen op verschillende manieren in aanraking met deze farmaceutische zorg. Dit kan zijn via een voorschrijvend arts of specialist van een huisartsenpost of ziekenhuis (b.v. spoedeisende hulp). Ook via tandartsen en verloskundigen worden patiënten met een recept verwezen naar een dienstapotheek voor farmaceutische zorg. Daarnaast zijn er nog rechtstreekse vragen van patiënten, die afgehandeld kunnen worden met middelen die niet receptplichtig zijn.

De norm luidt:

1. Idealiter bevindt zich een dienstapotheek in de directe nabijheid van een huisartsenpost. Waarbij de openingstijden van huisarts en apotheek zoveel mogelijk overeenkomen. Dit is vanuit zorg- en serviceperspectief aan de patiënt gewenst, draagt bij aan optimale samenwerking en daarmee aan de kwaliteit van zorg;

2. Indien punt 1 niet haalbaar is, bedraagt de maximale reistijd van de huisartsenpost naar de dienstdoende apotheek niet meer dan 20 minuten per auto. De totale reistijd die een patiënt aflegt van huis via de huisartsenpost tot aan de dienstdoende apotheek bedraagt daarbij maximaal 45 minuten per auto;

3. In die uitzonderlijke situaties waarin zowel punt 1 als punt 2 niet haalbaar blijken, zoeken de lokaal betrokken zorgverleners gezamenlijk naar een passende oplossing om de bereikbaarheid van farmaceutische zorg tijdens de ANW-uren, met behoud van kwaliteit conform vigerende wet- en regelgeving en beroepsrichtlijnen, te waarborgen.

Op deze manier gaat de SDN ervan uit, dat de bereikbaarheid van kwalitatief goede, persoonlijke en servicegerichte farmaceutische zorg tijdens ANW-uren ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

* Inclusief farmaceutische spoedzorg. Dit in afwachting van de Richtlijn Farmaceutische Spoedzorg van de K.N.M.P.

Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN)

Postadres:
Musicallaan 215
3543EC Utrecht

Vragen? Neem contact met ons op

Algemeen: sdn@sdnweb.nl
Voorzitter: voorzitter@sdnweb.nl
Penningmeester: penningmeester@sdnweb.nl
Secretaris: secretaris@sdnweb.nl