Privacybeleid

INLEIDING & TOEPASSELIJKHEID PRIVACYVERKLARING

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Stichting Dienstapotheken Nederland (hierna aangegeven als S.D.N.) respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.sdnweb.nl.

We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

WIJZE VAN VERKRIJGING VAN PERSOONSGEGEVENS

S.D.N. verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. S.D.N. verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen van bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk:

  • Om diensten bij u te leveren
  • Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • U te informeren over wijzigen van onze diensten en/of producten
  • Het verzenden van nieuwsbrief
  • U te enquêteren
BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. S.D.N. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven beschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

BEVEILIGING

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. S.D.N. treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

DERDEN

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw email adres niet aan derden verstrekt.

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst deze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, email adres en dergelijke, indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

COOKIES GOOGLE

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst door Google als deel van de Google Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om meer inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie verschaffen aan derden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

FACEBOOK, LINKEDIN & YOUTUBE

Op deze site zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en YouTube zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

UW RECHTEN

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken middels briefpost; Carel Fabritiuslaan 11, 2343 SE Oegstgeest. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LINKS

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. S.D.N.  kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. S.D.N. raadt de bezoeker aan om de privacy verklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van S.D.N. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Site disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. S.D.N.  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website.

Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN)

Postadres:
Musicallaan 215
3543EC Utrecht

Vragen? Neem contact met ons op

Algemeen: sdn@sdnweb.nl
Voorzitter: voorzitter@sdnweb.nl
Penningmeester: penningmeester@sdnweb.nl
Secretaris: secretaris@sdnweb.nl